onsdag 4. februar 2009

Tine tviholder på "monopolet" sitt

Tine Meierier sin ledelse har enda ikke skjønt at det er markedskreftene som styrer.

Etter at Norgesgruppen har meddelt at de ikke ønsker å fortsette forhandlingen av opp mot 100 Tine-produkter, forsøker de seg nå med en offentlig rettergang. I denne artikkelen i VG fremmer de "krav" om at det er kundene som skal bestemme hva det er det vil kjøpe. Det er vel egentlig slik vi har det i Norge i dag? Hver enkelt forbruker kan velge hvilke butikker de vil handle i - og hvilke varer de vil kjøpe.
De fleste av oss må nødvendigvis se på pris, noe som også Norgesgruppen har forstått, og sikrer på denne vis sine markedsandeler.

Selv har jeg for øvrig de siste årene fravalgt butikker hvor jeg IKKE kan kjøpe Q-melk