onsdag 11. mars 2009

Politisk reklame på TV

Vi lever i et avsides hjørne av verden, i Annerledeslandet.
Vi er svært ignorante når det gjelder verdensutviklingen, og er fast overbevist om at satellit-TV ikke kan ses i Norge hvis regejeringen bestemmer slik.
Hverken ulødige film eller politisk reklame er ønsket på norske TV-skjermer. Regjeringen har bestgemt at det ikke er sunt for beboere i Annerledeslandet i se politiask reklame på TV, men tar ikke hensyn til at utenlands-baserte stasjoner har muligheter for å vise slik reklame. Nett-basert TV kan vise reklame, You Tube og andre nettsteder har alle muligheter for å vise politisk reklame, HVORFOR skal så ikke TV2 ha samme rettigheter?? Ja vel - beboerne her i landet tåler det ikke sir de!, Men vi kan jo ikke beskyttes mot denne reklemen likevel, så????????????